Algemeen

Onderzoek als basis

Minder vitaal door verminderde kwaliteit voeding
Onderzoek heeft uitgewezen dat de opbouw van nutriënten in een vrucht of bloem bepalend is voor de uiteindelijke kwaliteit. Niet alleen voor de uitwendige kwaliteit maar ook voor het niet direct zichtbare kwaliteitsaspect, zoals houdbaarheid van vrucht of bloem. Een zeer bruikbaar hulpmiddel om de beoogde kwaliteit te meten is een zogenaamde brix-meter. De brix-meter meet het suikergehalte in het gewas. Dit is een betrouwbare indicatie van de kwaliteit van het geoogste gewas. Een gezonde plant heeft een goede nutriëntenbalans, die alleen wordt verkregen bij optimale teeltomstandigheden met een uitgebalanceerde voeding waarin alle benodigde (spoor) elementen zitten.
Het is algemeen bekend dat er grote verschillen in gezondheid bestaan tussen dieren die in zee of op het land leven. In de oceaan is een perfect uitgebalanceerd dieet van anorganische voedingswaarden beschikbaar, terwijl de omstandigheden op het land verstoord worden door vele factoren, zoals verzuring, overbemesting, verdroging en uitputting van de grond. Hierdoor is het land niet in staat planten en dieren het volledige pakket van mineralen te geven die nodig zijn om gezond en lang te leven.

 
Verontrustend
Het is verontrustend dat door de huidige intensieve macro bemesting slechts enkele van de vele sporenelementen  terug wordt gegeven aan de grond. Doordat te weinig erkend wordt hoe belangrijk het is dat alle natuurlijke mineralen, dus inclusief alle micro- en spoorelementen, in de grond aanwezig zijn. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel waarbij de productie en consumptie van onvolwaardige voeding, resulteert in minder vitale dieren en mensen.

 
Natuurlijke mineralen
De oplossing ligt in een herstel van de natuurlijke mineralen balans in de voedingsbodem van de plant. Ons product 90+Solution bevat uitsluitend natuurlijke mineralen. Deze mineralen worden op een ecologisch verantwoorde manier uit de natuur gewonnen en daarom heeft het product het “Nature et Progress” keurmerk. Dit is een erkend Europees EKO keurmerk. De mineralen bevatten een volledig spectrum van alle elementen die voorkomen in de natuur en die nodig zijn voor het optimaal functioneren van mens, plant en dier.

Kijk voor meer informatie over 90+Solution hier:http://90plussolution.nl/pages/pagina.aspx

Vraag hier meer informatie aan