Themagebieden

Akkerbouw, veehouderij, paardenhouderij, glastuinbouw

Akkerbouw
Voor de akkerbouw heeft Living Foods een zeer vernieuwend en duurzaam teeltsysteem ontwikkeld: het Hydro Crop System (HCS), waar pootgoedtelers hun eigen mini knollen mee kunnen telen.

Meer weten over HCS? Klik hier http://www.livingfoods.nl/wat-we-doen/producten/hcs/

Veehouderij
Als veehouder wilt u de best mogelijke en kwalitatief beste voersoort voor uw vee en een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering met goed rendement.
Vers gras van een evenwichtige en voedingsrijke bodem is ontegenzeggelijk het meest waardevolle voer voor uw veestapel. Hierdoor zal uw productie en opbrengst optimaal zijn.
Vers ruwvoer
Living Foods BV introduceert een systeem waarmee het mogelijk is om het hele jaar door vers ruwvoer te verbouwen. Op eenvoudige en efficiënte wijze kan dagelijks vers ruwvoer uit een teeltunit geoogst worden op het eigen bedrijf. Dit ruwvoer maakt een belangrijk deel uit van het benodigde voerrantsoen voor uw veestapel. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van onze zogeheten Living Foods Hydrograss Growing Unit (HGU). Deze techniek – oorspronkelijk afkomstig, en in samenwerking met de Australiër Peter Doyle doorontwikkeld – maakt het mogelijk zeer hoogwaardig en voedingrijk ruwvoer te verbouwen op een relatief kleine oppervlakte. Samen met de speciale plantenvoeding Living Foods 90+ Solution behaalt u een zeer hoog rendement uit uw HGU.
Voordelen
gehele jaar vers en nutriëntrijk voer
zeer efficiënte verbouwmethode (unitoppervlakte 120 m2)
hogere melkopbrengst
verbeterde gezondheid van uw vee
verbeterde voedingswaarde melk (mineraalrijker)
volwaardige vervanging van sojaschroot of mais/gras/kuil
Meer informatie Indien u graag meer wilt weten of een afspraak wilt maken, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06-13317254 of mail naar info@livingfoods.nl

Paardenhouderij
Gezonde dieren, optimale voeding en prestaties leveren zijn belangrijke factoren binnen de moderne paardenhouderij. Op het gebied van voeding voor paarden, waarbij optimale voeding voorzien van hoogwaardige en natuurlijke nutriënten uitgangspunt zijn, heeft Living Foods BV een nieuw concept. Living Foods BV maakt het mogelijk het gehele jaar door vers ruwvoer te verbouwen. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van onze zogeheten Living Foods Hydrograss Growing Unit (HGU). Met deze techniek – oorspronkelijk afkomstig, en in samenwerking met de Australiër Peter Doyle doorontwikkeld – kan zeer hoogwaardig en voedingrijk gras worden verbouwd op een relatief kleine oppervlakte. Samen met de speciale plantenvoeding Living Foods 90+ Solution behaalt u een zeer hoog rendement uit uw HGU.
Voorkom onnodige ziekten
Veel paardenziekten en -gebreken komen voort uit een onjuiste voeding bij sport en gebruikspaarden. Uit onderzoek is gebleken dat 85% van alle paarden leid aan maagzweren ten gevolge van onjuist (kracht)voer. Het enige en juiste antwoord is: vers ruwvoer met voldoende mineralen. Ons innovatieve systeem biedt de perfecte oplossing: het hele jaar door vers ruwvoer, eenvoudig zelf te produceren op uw eigen bedrijf in stal of manege.
Voordelen
gehele jaar door vers en nutriëntrijk voer
in eigen beheer het meest hoogwaardige voer produceren
zeer efficiënte verbouwmethode al op120m2
verbeterde gezondheid van uw paarden
Meer informatie Indien u graag meer wilt weten of een afspraak wilt maken, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06-13317254 of mail naar info@livingfoods.nl

Glastuinbouw
De tuinbouw, zowel volle grond- als glasteelt in Nederland ontwikkelt zich voortdurend. Een zeer belangrijke en baanbrekende innovatie die momenteel plaats vindt bestaat uit een combinatie van een nieuwe en zeer nutriëntrijke plantenvoeding – Living Foods 90+ Solution en de 2e generatie NFT, namelijk het Living Foods Hydro Crop Solution systeem (HCS), waarbij gewassen op zeer innovatieve wijze geteeld worden op een dunne film voedingswater.
De Living Foods HCS-techniek is van ouds bekend als NFT-techniek, maar door nieuwe toepassingen en technieken is het systeem sterk verbeterd en niet meer te vergelijken met eerdere NFT systemen. Het HCS-systeem is uitvoerig onderzocht en wordt reeds jaren toegepast, in met name Azië en Australië. Er wordt geteeld zonder gebruik te maken van substraat, wat een steeds terugkerende kostenpost is voor de meeste glastuinders.
Verder wordt er bespaard op arbeid, water en energie waardoor er een enorme rendementsverbetering op korte termijn valt te realiseren. De katalysator van deze nieuwe techniek zit met name in de combinatie met de plantenvoeding Living Foods 90+ Solution. Living Foods 90+ Solution bevat alle sporenelementen (minstens 90) in de juiste natuurlijke verhouding en is direct opneembaar voor de plant.
Voordelen
Telen zonder gebruik te maken van substraat
Besparing op arbeid en afval(substraat) en daardoor duurzamere teelt
Energiezuiniger productie
Hogere voedingswaarden in groenten en fruit (mineraalrijker)
Langere bewaartijd eindproduct
Smakelijker eindproduct
Snelle verbetering rendement bedrijfsvoering
Meer informatie Indien u graag meer wilt weten of een afspraak wilt maken, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06-13317254 of mail naar info@livingfoods.nl

 

Vraag hier meer informatie aan