Referenties

Referentie lijst afgeronde projecten:

De lijst bestaat uit recente projecten waarin Living Foods een actieve rol heeft gespeeld.

 

Project titel: Mini Knollen productie – Commerciële productie

Periode: 2010-2013

Land: Nederland

Omschrijving projecten(en): Deze projecten bestonden uit het leveren van techniek, het HCS teeltsysteem, aan diverse akkerbouw- en tuinbouw bedrijven in o.a. Friesland, Groningen en Noord Holland t.b.v. de productie van mini knollen, daarnaast zijn deze projecten ook door Living Foods begeleid en zijn de betrokken ondernemers geadviseerd en voorzien van diverse producten en diensten zoals bemesting schema’s, nutriënten en andere teelt specifieke zaken.

Oogstbare mini knollen


Project titel: Mini knollen productie – R & D project

Periode: 2011-2012

Land: Finland

Bedrijf: Biowide &  Universiteit van Oulu

Omschrijving project: Onderzoek project voor de pootgoed sector in Finland met het accent op de productie van mini knollen, welke onder volledig artificiële omstandigheden geteeld moesten worden. In dit unieke project heeft Living Foods de techniek geleverd en het project begeleid en de betrokken medewerkers opgeleid. Vanuit dit project zijn diverse wetenschappelijke rapporten gepubliceerd.

SAMSUNG  SAMSUNG


Project titel: Mini Knollen productie – R & D project

Periode: 2010-2011

Land: Colombia

Bedrijf: Corpoica, Bogota, Colombia

Omschrijving project: Living Foods heeft ten behoeve van Corpoica  een project opgezet waarbij o.a. techniek is geleverd, medewerkers zijn opgeleid en heeft het project gedurende een jaar begeleid. De doelstelling van het project was om via snelle vermeerdering van mini knollen geteeld vanuit invitro materiaal, een aantal authentieke aardappelrassen o.a. afkomstig uit de Andes te herintroduceren. De nadruk lag op kwaliteit en duurzaam gebruik van water en nutriënten. O.a. de R12 en andere bijzondere rassen zijn met succes geproduceerd binnen dit project.

krielteeltColombia 2010


 

Project titel: Keten project Zilte Groenten – Product- en concept ontwikkeling

Periode: 2012-2013

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Diverse MKB bedrijven uit de maritieme sector

Omschrijving project: Doelstelling van dit project was om een duurzaam en innovatief teeltsysteem te ontwikkelen en te introduceren. De beoogde producten zoals Zeekraal en Lamsoor moesten van zeer goede kwaliteit zijn en jaarrond geteeld kunnen worden, deze doelstelling is ook gerealiseerd. Living Foods heeft het systeem ontworpen en met diverse marktpartijen ontwikkeld.

 


Project titel: Mini Knollen productie – R & D project

Periode: 2013

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Handelshuis Pootgoed en Hogeschool Van Hall Larenstein

Omschrijving project: (op dit project is geheimhouding van toepassing)

 

Project titel: Zilte Aquacultuur – R & D project

Periode: 2013

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Diverse MKB bedrijven en kennisinstellingen

Omschrijving project: In dit project heeft Living Foods een systeem ontworpen waarin zowel zilte groenten als vis, schelp- en schaaldieren gecombineerd geteeld konden worden.

 


Project titel: Marktverkenning – Desk- en Field research

Periode: 2012

Land: Zuid Afrika & Marokko

Bedrijf: Internationale Producent van Landbouwmachines

Omschrijving project: Living Foods heeft in opdracht een marktverkenning uitgevoerd om de exportkansen in kaart te brengen, contacten te leggen en hierover te adviseren.

 


Project titel: Kassenbouw – Project management

Periode: 2010-2011

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: RUG Groningen & Rovero Nederland

Omschrijving project: Binnen dit project zijn een 13-tal kassen ontworpen, welke stuk voor stuk uniek in ontwerp en gebruik zijn. Het project is ontworpen om onderzoek en observatie van voornamelijk vogels en knaagdieren uit te voeren en omvatte o.a. foliekassen t.b.v. observatie van vogels, vliegkooien, nachtverblijven, volières en diverse andere kassen en gebouwen. Dit zeer specifieke en bijzondere project is ten behoeve van de Rijksuniversiteit Groningen gerealiseerd door Rovero. Living Foods heeft het gehele project begeleid vanaf de aanbesteding tot aan oplevering en ingebruikname van het complex.

 


Overzicht lopende projecten:

Project titel: BioSubstraat – Productontwikkeling

Periode: project gestart in 2013

Land: Nederland

Bedrijven: Consortium van Nederlandse en Duitse bedrijven

Omschrijving project: In dit project werkt Living Foods samen met een 8-tal bedrijven aan het ontwikkelen van een duurzaam alternatief voor steenwol, de reguliere substraatmatten welke zeer veel gebruikt worden in de glastuinbouw. Het beoogde eindproduct moet biologisch afbreekbaar zijn en kunnen concurrenten met de huidige producten qua technische eigenschappen en kostprijs.

 


Project titel: Mini Knollen productie – Commerciële productie

Periode: 2014

Land: Brazilië

Bedrijf: Groot Land- en Tuinbouw bedrijf.

Omschrijving project: Living Foods begeleid en adviseert de klant in de integratie van nieuwe technieken om de huidige productie van mini knollen productiever, effectiever en duurzamer te maken.

 


Project titel: Demo Project Urban farming 058 – Demo/Pilot project

Periode: 2013 gestart

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Gemeente Leeuwarden & Architectenbureau Achterbosch-Zantman en diverse Hogescholen

Omschrijving project: Binnen dit project heeft Living Foods en 3-tal teeltoplossingen ontworpen om voedsel te kunnen produceren op, aan en in bestaande en/of nieuwe gebouwen. (Urban farming, Stads Landbouw)

 


Project titel: Leeuwarden Hoofdstand van de Smaak – Demo project

Periode: 2015 (start in 2014)

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Stichting Leeuwarden hoofdstad van de smaak.

Omschrijving project: Nog in voorbereidingsfase.

 


Project titel: Leeuwarden Culture Hoofdstad van Europa – Educatie project

Periode: 2018 (start 2014/2015) Deelproject: Farm of the World

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling:

Omschrijving project: Nog in voorbereidingsfase.

 


Project titel: Tuinbouw- Educatie project

Periode: 2014 (project in voorbereiding)

Land: Rwanda

Bedrijf/Instelling:

Omschrijving project: Opzetten van onderwijs en kennis faciliteit voor 100-tal lokale tuinders en boeren.

Vraag hier meer informatie aan