Referenties

Referentie lijst lopende en gerealiseerde projecten:

De lijst bestaat uit recente projecten waarin Timo ter Voort van Living Foods een actieve rol heeft gespeeld.

__________________________________________________________________

1. Project titel: Realisatie project Eco Farm

Land: Nederland

Bedrijf: Zorginstelling 

Living Foods heeft in samenwerking met een grote regionale zorg verlener een Eco Farm project gestart. Met dit nieuwe en concept wordt op een duurzame en innovatieve wijze invulling gegeven aan participatie en leefstijl van cliënten die werken aan hun herstel.

Door volgens het innovatieve Living Foods-concept voedsel biologisch en lokaal te produceren, met de inzet van cliënten, is het mogelijk om producten te telen met een betere smaak, langere bewaartijd en hogere waarden aan inhoudsstoffen. Hier hebben alle cliënten en werknemers baat bij. Allereerst door mee te werken in de tuinen en daarna door het eten van zelf verbouwde groenten. Eén van de eerste tastbare resultaten is de kruidentuin. Aangelegd door de cliënten en met bijna alleen maar hergebruikte materialen. In deze tuin staan reeds de eerste planten en eetbare bloemen. In het voorjaar zal de tuin bol staan van de keukenkruiden en bloemenpracht.

Ecologisch en innovatief
In het voorjaar zullen er tunnelkassen worden geplaatst, die de oude, energie slurpende kas vervangen. Ook komt er een kippenfarm, waarmee ook in de bedrijfsrestaurants een heerlijk biologisch eitje geserveerd kan worden. De kippen worden volgens de hoogste normen gehouden qua diervriendelijkheid, hiermee voldoet het concept aan het 3 sterren predicaat voor deze activiteit.

Zelfvoorzienend
In tijden van bezuiniging wordt ons wel eens gevraagd of een dergelijk project nu wel passend is. Het produceren van voedsel op eigen bodem levert echter inkoop- en vervoersbesparingen op. Door nu te investeren in dit project verwachten we steeds meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van aardappelen, groente en fruit.

Het duurzaam, biologisch en innovatief werken met cliënten aan het produceren van voedsel sluit daarnaast goed aan bij de aandacht die leefstijl krijgt in de begeleiding van patiënten in de langdurige zorg.

MindUp 2

 

 

 

2. Project titel: Realisatie eetbaar groen project Stenden Hotel Leeuwarden

Land: Nederland

Bedrijf: Stenden Hotel Leeuwarden

Omschrijving project: In samenwerking met Stenden en AchterboschZantman Architecten heeft Living Foods een bijdrage geleverd aan de realisatie van een geheel nieuwe restaurant concept, waarbij koks verse kruiden kunnen plukken en gebruiken die in hun eigen restaurant groeien. de kruidentuin vormt het groene hart van het restaurant.

Kruidentuin als hart van het nieuwe Stenden Hotel.

 

3. Project titel: Mini Knollen productie – Commerciële productie

Land: Brazilië

Bedrijf: Groot Land- en Tuinbouw bedrijf. (2 verschillende projecten)

Omschrijving project: Living Foods begeleid en adviseert  2  bedrijven met de integratie van nieuwe technieken om de huidige productie van mini knollen productiever, effectiever en duurzamer te maken. Het systeem is gebaseerd op het Nederlandse HCS systeem, maar met lokale bedrijven en partners gerealiseerd.

20140401_13345420140401_135230IMG_0735 IMG_0539

 

4. Project titel: Demo Project Urban farming 058 – Demo/Pilot project

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Samenwerking met o.a. de Gemeente Leeuwarden, Architectenbureau Achterbosch-Zantman, Hogeschool Van Hall Larenstein en het Nordwin College.

Omschrijving project: Binnen dit project heeft Living Foods en 3-tal teeltoplossingen ontworpen om voedsel te kunnen produceren op, aan en in bestaande en/of nieuwe gebouwen. (Urban farming, Stads Landbouw)

20130401_185219_1Groene gevel volgens het BBD International concept.20140325_091249 - kopieproject RAI Amsterdam

 

5. Project titel: Leeuwarden Hoofdstand van de Smaak – Demo project

Periode: 2015 (start medio 2015)

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Stichting Leeuwarden hoofdstad van de smaak.

Omschrijving project: Nog in voorbereidingsfase.

 

6. Project titel: Pootgoed Optimalisatie Project

Land: Oeganda

NGO: CATALIST-UGANDA project i.o.v. IFDC 

Omschrijving project: Project waarin Timo ter Voort, inventariseert en adviseert op het gebied van optimalisatie van de huidige pootgoed teelt, onderdeel hiervan is de integratie van nieuwe technieken om hoogwaardige mini knollen te produceren als basis van de pootgoed teelt in Oeganda.

IMG_0614[1] IMG_0598[1] IMG_0674[1] IMG_0684[1]

 

7. Project titel: Leeuwarden Culture Hoofdstad van Europa – Educatie project

Periode: 2018 (start 2015) Deelproject: Farm of the World

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: samenwerking met divers bedrijven, kunstenaars en instellingen uit binnen- en buitenland.

Omschrijving project: Nog in voorbereidingsfase.

 

8. Project Titel: Pilot project Saffraan teelt

Land: Nederland

Omschrijving project: Pilot project waarin een teeltsysteem is ontwikkeld en getest om saffraan te produceren onder geconditioneerde omstandigheden en uit de grond, op een zogenaamd hydroteelt syteem.

SAMSUNG252 timo mobiel samsung plus 487254

 

9. Project titel: Tuinbouw- Educatie project

Land: Rwanda

Bedrijf/Instelling: Tuinbouw project waarbinnen Living Foods zorg draagt voor het ontwerp en realisatie van o.a. de jonge planten opkweek. het project van ICCO is een samenwerking tussen een lokale onderneming  en het ASDF. Het project bied ondersteuning aan de regionale boeren en tuinders.

Omschrijving project: Opzetten van onderwijs en kennis faciliteit voor 100-tal lokale tuinders en boeren.

 

10. Project titel: Mini knollen productie  projecten

Land: Nederland

Omschrijving projecten(en): Deze projecten bestonden uit het leveren van techniek, het HCS teeltsysteem, aan diverse akkerbouw- en tuinbouw bedrijven in o.a. Friesland, Groningen en Noord Holland t.b.v. de productie van mini knollen, daarnaast zijn deze projecten ook door Living Foods begeleid en zijn de betrokken ondernemers geadviseerd en voorzien van diverse producten en diensten zoals bemesting schema’s, nutriënten en andere teelt specifieke zaken.

Oogstbare mini knollenP1010210Invitro plantjes HCSDSCN4878

 

11. Project titel: Mini knollen productie – R & D project

Land: Finland

Bedrijf: Biowide &  Universiteit van Oulu

Omschrijving project: Onderzoek project voor de pootgoed sector in Finland met het accent op de productie van mini knollen, welke onder volledig artificiële omstandigheden geteeld moesten worden. In dit unieke project heeft Living Foods de techniek geleverd en het project begeleid en de betrokken medewerkers opgeleid. Vanuit dit project zijn diverse wetenschappelijke rapporten gepubliceerd.

SAMSUNG  SAMSUNG

 

12. Project titel: Mini Knollen productie 

Land: Colombia

Bedrijf: Corpoica, Bogota, Colombia

Omschrijving project: Living Foods heeft ten behoeve van Corpoica  een project opgezet waarbij o.a. techniek is geleverd, medewerkers zijn opgeleid en heeft het project gedurende een jaar begeleid. De doelstelling van het project was om via snelle vermeerdering van mini knollen geteeld vanuit invitro materiaal, een aantal authentieke aardappelrassen o.a. afkomstig uit de Andes te herintroduceren. De nadruk lag op kwaliteit en duurzaam gebruik van water en nutriënten. O.a. de R12 en andere bijzondere rassen zijn met succes geproduceerd binnen dit project.

krielteeltProject Corpoica 3 016Colombia 2010

camera 06 2011 173

 

13. Project titel: Keten project Zilte Land- en Tuinbouw- product en concept ontwikkeling

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Diverse MKB bedrijven uit de maritieme sector

Omschrijving project: Doelstelling van dit project was om een duurzaam en innovatief teeltsysteem te ontwikkelen en te introduceren. De beoogde producten zoals Zeekraal en Lamsoor moesten van zeer goede kwaliteit zijn en jaarrond geteeld kunnen worden, deze doelstelling is ook gerealiseerd. Living Foods heeft het systeem ontworpen en met diverse marktpartijen ontwikkeld.

20131030_131513SAMSUNG20131129_161944 - kopie20131030_131431

 

14. Project titel: Mini Knollen productie – R & D project

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Handelshuis Pootgoed en Hogeschool Van Hall Larenstein

Omschrijving project: (op dit project is geheimhouding van toepassing)

timo mobiel samsung plus 285

 

15. Project titel: Zilte Aquacultuur – R & D project

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: Diverse MKB bedrijven en kennisinstellingen

Omschrijving project: In dit project heeft Living Foods een systeem ontworpen waarin zowel zilte groenten als vis, schelp- en schaaldieren gecombineerd geteeld konden worden.

SAMSUNGtimo mobiel samsung plus 583

 

16. Project titel: Marktverkenning – Desk- en Field research

Land: Zuid Afrika & Marokko

Bedrijf: Internationale Producent van Landbouwmachines

Omschrijving project: Living Foods heeft in opdracht een marktverkenning uitgevoerd om de exportkansen in kaart te brengen, contacten te leggen en hierover te adviseren.

Afrika Miedema 2011 012Afrika Miedema 2011 031 Afrika Miedema 2011 027Afrika Miedema 2011 018

 

17. roject titel: Kassenbouw – Project management

Land: Nederland

Bedrijf/Instelling: RUG Groningen & Rovero Nederland

Omschrijving project: Binnen dit project zijn een 13-tal kassen ontworpen, welke stuk voor stuk uniek in ontwerp en gebruik zijn. Het project is ontworpen om onderzoek en observatie van voornamelijk vogels en knaagdieren uit te voeren en omvatte o.a. foliekassen t.b.v. observatie van vogels, vliegkooien, nachtverblijven, volières en diverse andere kassen en gebouwen. Dit zeer specifieke en bijzondere project is ten behoeve van de Rijksuniversiteit Groningen gerealiseerd door Rovero. Living Foods heeft het gehele project begeleid vanaf de aanbesteding tot aan oplevering en ingebruikname van het complex.

Opleverings protocollen RUG 01092010 006project RUG Rovero 003P1000668P1000667

 

18. Project titel: BioSubstraat – Productontwikkeling

Periode: project gestart in 2013 (verwachte looptijd tot 2016/2017)

Land: Nederland & Duitsland

Bedrijven: Consortium van Nederlandse en Duitse bedrijven

Omschrijving project: In dit project werkt Living Foods samen met een 8-tal bedrijven aan het ontwikkelen van een duurzaam alternatief voor steenwol, de reguliere substraatmatten welke zeer veel gebruikt worden in de glastuinbouw. Het beoogde eindproduct moet biologisch afbreekbaar zijn en kunnen concurrenten met de huidige producten qua technische eigenschappen en kostprijs.

 

 

 

 

 

Vraag hier meer informatie aan